Bær

24.04.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

I bærdyrking gir Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA hovedsakelig råd innen jordbær- og bringebærdyrking. Men vi skaffer også informasjon om andre bærkulturer, frukt og rabarbra. Vi samarbeider med bærrådgivere i hele landet og informerer om arrangement i bærdyrking som Norsk Landbruksrådgiving har både lokalt, regionalt og på landsbasis.

Våre rådgivere har kompetanse på jordarbeiding, vekstskifte, arts- og sortsvalg, dyrkingsmåter, gjødsling og plantevern. Rådene kan gis skriftlig, muntlig, individuelt eller i grupper. Vi arrangerer blant annet markvandringer, erfaringsgrupper, fagmøter og kurs. Fagstoff kan du finne her på nettsiden, i våre medlemsblad og vekstmeldinger i sesong. Lokal forsøksvirksomhet i ulike dyrkningstekniske tema er viktig som grunnlag for å kunne gi de beste rådene.

For tettere oppfølging gjennom sesongen kan man få individuell avtale gjennom NLR Bær Rådgivingsavtale, eller flere i en gruppe gjennom NLR Bær Grupperåd.

NLR Bær Rådgivingsavtale Tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging i bærproduksjonen din.

NLR Bær Grupperåd  Tilbud om faglige samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.