Hagebruk og potet

24.04.2017 (Oppdatert: 25.04.2017)

For grønnsaker, frukt og bær tilbys det gårdsbesøk, rådgiving, kurs og lokale og nasjonale nyhets- og fagartikler på hjemmesida.

Ute i felt har vi markvandringer, forsøk og studieturer enkelte år. Er det nok interesserte produsenter i et område tilbyr vi grupperåd/erfaringsgrupper som møtes i felten flere ganger i sesongen.

Fra NLR sentralt tilbys det av og til landsdekkende møter og studieturer.

Vi tilbyr rådgiving i bær, grønnsaker og potet. Se menyen til høyre for mer informasjon.