Gras og grovfôr

(Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA gir råd innen grovfôr tilpasset hver enkelt gård. Vi ønsker å øke gårdbrukernes kompetanse og sette fokus på grovfôrproduksjon.

Våre rådgivere har kompetanse på jordarbeiding, vekstskifte, arts- og sortsvalg, såmengder og tidspunkt, gjødsling og plantevern. Rådene kan gis skriftlig, muntlig, individuelt eller i grupper. Vi arrangerer blant annet markvandringer, erfaringsgrupper, fagmøter og kurs med grovfôrdyrking som tema. Fagstoff kan du finne her på nettsiden, i våre medlemsblad og i ukentlige e-postmeldinger.

Et viktig verktøy i vår rådgiving er høsting av ferske grasprøver gjennom vekstsesongen sett i forhold til klimadata. Forskning i praksis og nær kontakt til andre aktører i landbruket gir oss tilgang til de ferskeste nyhetene i norsk og internasjonal grovfôrproduksjon.

Våre rådgivere tar også surfôrprøver. Med bakgrunn i gjærings- og mineralanalyser vil våre rådgivere gi deg et svar på om ensileringsprosess og gjødsling har vært optimal.


Ønsker du en grundigere gjennomgang av grovfôrproduksjonen din, kan vi tilby rådgivingspakker som NLR Bedre Grovfôr eller NLR Bedre Grovfôr Pluss.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.