Grovfôrprøver

(Oppdatert: 24.02.2017)

Grovfôranalysen et viktig redskap for å optimalisere gjødslingen.

For oss i landbruksrådgivinga vil grovfôranalysen være et viktig redskap for å optimalisere gjødslinga. Vi anbefaler derfor sterkt at dere tar ut surfôrprøver, og tar med ekstra mineralanalyse i alle fall på en prøve fra hver av slåttene.

Ta kontakt med din lokale rådgiver så vil vi bistå med å få tatt ut grovfôranalyser.

Hvordan ta ut gode grovfôrprøver? Se denne videoen.