Husdyrgjødselprøver

24.04.2017 (Oppdatert: 24.04.2017)

Husdyrgjødsla utgjør en viktig ressurs på gården. I gjødslingsplanlegginga er det viktig at vi kjenner næringsinnholdet i gjødsla. Da kan vi legge en best mulig gjødslingplan for ditt bruk. Vi anbefaler derfor uttak av husdyrgjødselprøver.

Ta kontakt med din lokale rådgiver for emballasje og rekvisisjonsskjema til husdyrgjødselprøver.