Gjødslingsplan

24.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Gjødslingsplanen skal utarbeides årlig i forkant av vekstsesongen. Manglende gjødslingsplan kan resultere i trekk i produksjonstilskudd og bortfall av eventuelle KSL-tillegg.

For å lage gjødslingsplanen trenger vi opplysninger som skiftenummer, skiftenavn, areal,mengde tilgjengelig husdyrgjødsel og forventet avlingsnivå. For å lage gjødslingsplanen trenger vi opplysninger som skiftenummer, skiftenavn, areal, mengde tilgjengelig husdyrgjødsel og forventet avlingsnivå. Disse opplysningene kan vi få via e-post telefon, ved at du kommer til oss på kontoret eller ved å fylle ut og levere eller sende inn skjema for gjødselplan og wordutgave

Utvidet gjødslingsplan/ dyrkingsplan
Vi tilbyr også utarbeiding av fullstendige dyrkingsplaner der det, i tillegg til gjødslingsplanlegging, også blir satt opp en plan for vekstskifte, omløpstid, valg av engfrø-blandinger, arter og sorter for korn, potet og grønsaker.