Gjødsel

24.04.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA utarbeider gjødslingsplaner for våre medlemmer.

Formålet med en gjødslingsplan er å gi plantene en mest mulig tilpasset og balansert gjødsling og dermed legge grunnlaget for gode avlinger av høy kvalitet. Samtidig legges det opp til at plantenæring ikke skal gå tapt til omgivelsene og bli en kilde til forurensning. Gjødsel er en kostbar innsatsfaktor i dyrkinga, så en optimal utnyttelse av både husdyrgjødsel og handelsgjødsel vil påvirke økonomien i dyrkinga positivt.

For gårdsbruk med husdyrgjødsel anbefaler vi uttak av husdyrgjødselprøve for å kunne legge en mest mulig riktig gjødslingsplan.

Vi utarbeider gjødslingsplan innen alle planteproduksjoner for våre medlemmer. Gjødslingsplan er obligatorisk for alle planteprodusenter. Planen baseres på gyldige jordanalyser.  Vi har lang erfaring med å tilpasse planer for produsenter i vårt geografiske område.
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.