Økologisk produksjon

24.04.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA tilbyr rådgiving for gårdbrukere før, under og etter omlegging til økologisk drift. Les mer om de forskjellige tilbud i menyen til høyre.

Fagbladet Økologisk landbruk er Norsk Landbruksrådgivings eget fagblad for økologisk landbruk. Det kommer ut fire ganger per år med mye relevant fagstoff for deg som driver økologisk.

Som medlem i Norsk Landbruksrådgiving eller i Oikos økologisk Norge koster abonnement 330 kr/år. Dersom du er interessert i et prøvenummer eller et abonnement, ta kontakt din rådgiver.


Du finner informasjon om økologisk produksjon og regelverk på Debios hjemmeside