Jord- og plantekultur

24.04.2017 (Oppdatert: 24.04.2017)

Jorda må stelles med omhu for å gi best mulige avlinger over tid. God plantekultur er grunnlaget for økonomien både på husdyrbruk og for de som driver med ren planteproduksjon.

• Vi sørger for jevnlig uttak av jordprøver og legger gjødselplan ut fra disse.
• Vi har rådgiving i dyrking av gras/fôr, korn, potet, grønnsaker og bær.
• Lokale forsøk danner grunnlag for rådgivinga.
• Vi tilbyr rådgiving i økologisk landbruk og kulturlandskap.
• Ved behov kan vi planlegge grøfting, nydyrking og andre tekniske miljøtiltak.