Jord- og plantekultur

24.04.2017 (Oppdatert: 18.12.2020)

God jord- og plantekultur er grunnleggende for å få ut potensialet i gården din. Vi gir deg faglig støtte innen alt av prøvetaking, planlegging og teknikker.

Du har nok helt klart for deg at god jord er en forutsetning for at kornet, plantene eller grønnsakene dine skal vokse så optimalt som mulig. Det mange bønder synes er utfordrende er likevel å skulle ha erfaringen og kompetansen til å ta de riktige prøvene, gjøre de riktige analysene og iverksette de riktige tiltakene.

Vi i NLR Trøndelag er her for å hjelpe deg med for eksempel jordprøvetaking, gjødselplanlegging, dyrkingsteknikk, plantevern og høsteteknikk.

Optimale forhold for jorda og plantene har også positiv effekt på både økonomi, miljøet og klimaet. Vi har kompetansen til å sette jorda og plantene inn i en større sammenheng, gjerne også i sammenheng med andre fagområder i NLR Trøndelag.

 

Her kan du lese mer om hva vi kan hjelpe deg med:

Grovfôr: Vi tilbyr helhetlig rådgiving fra jord til fôrbrett. Særlig viktig er riktig kvalitet og mengde til ulike dyrs behov, med utgangspunkt i gårdens arealgrunnlag og vekstforhold.

Andre elementer som kan inngå i grovfôrrådgivningen er gjødselhåndtering, gjødsling, vekstvalg, høstetidspunkt, antall slåtter, avlings- og kvalitetsprognoser, høstemetoder, fôrkonservering.

Korn: Råd om alt fra jordarbeiding, vekstskifter og valg av kornarter og kornsorter til så-mengder- så-tidspunkt, gjødsling og plantevern, med mer

Hagebruk og potet: Innen bær, grønnsaker og potet tilbyr vi gårdsbesøk med individuell rådgivning, i tillegg til kurs, markvandringer, erfaringsgrupper og studieturer.

Økologisk produksjon: Vi tilbyr rådgivning før, under og etter omlegging til økologisk drift. Vi har også et eget fagblad for økologisk landbruk, som vi gir ut fire ganger i året.

Gjødsel: Innen alle typer planteproduksjon utarbeider vi gjødslingsplaner for våre medlemmer. Vi har lang erfaring med å tilpasse planer for produsenter i det geografiske området vårt.

Jord: Medlemmer får tilbud om uttak av jordprøver, og vi bistår også med planlegging av drenering og nydyrking. Vi har også kompetanse innen presisjonslandbruk og posisjonsbestemt jordprøvetaking.

Kulturlandskap og miljø: Her gir vi råd om det som tidligere inngikk i obligatorisk Miljøplan. Vi bistår med å få utarbeidet dokumentasjon om gjødslingsplan, sprøytejournal og lignende.

Gårdsbesøk: Vi kommer gjerne hjem til deg for å diskutere dine problemstillinger. Gårdsbesøket kan fokusere på for eksempel ugress, drenering, gjødsling, sprøyting, skadedyr og vekstproblemer. Gårdsbesøket kan også inngå i større oppdrag, i kombinasjon med andre fagområder i NLR Trøndelag.

 

Kontakt din rådgiver i NLR Trøndelag

Bli medlem i NLR Trøndelag

Se oversikt over hva vi i NLR Trøndelag kan hjelpe deg med

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.