Husdyr og fôring

(Oppdatert: 17.12.2020)

Som husdyrprodusent trenger du diskusjonspartnere som ser og skjønner sammenhengen mellom planteproduksjon og husdyrproduksjon. Da er NLR Trøndelag et godt valg!

Våre rådgivere kan jord- og plantekultur, men mange av oss kan også bistå med fôringsrådgiving til storfe, sau og hest. Fôrplanlegging gis vanligvis som en del av et helhetlig tilbud. Dette inkluderer også uttak av jord- og fôrprøver og utarbeiding av dyrkings- og gjødslingsplaner for å sikre forsyninga av riktig fôr til riktig pris i den aktuelle produksjonen.

 

Vinterfôrplan

Vinterfôrplan er en overordnet plan som viser totalt fôrbehov for besetningen (eller dyret) i innefôringsperioden. Planene kan for eksempel brukes som grunnlag for å vurdere om det er samsvar mellom besetningsstørrelsen og arealgrunnlaget, om det er behov for innkjøp av fôr, osv. Hvis man basert på årets grasavling er usikker på om man har nok fôr til besetningen sin, kan en vinterfôrplan være til god hjelp.

 

Kompetanse innen jord- og plantekultur gjør at vi kan se og hensynta sammenhengene mellom ressursgrunnlaget, ulike dyrkingsstrategier og husdyrproduksjonen.

 

Fôrplan

Fôrplan er en detaljert plan for ulike grupperinger i besetninga (evt for enkeltdyr). Planen gir en oversikt over hvor mye dyrene skal ha av ulike kvaliteter/fôrtyper som er tilgjengelig på gården, og hva som evt må kjøpes inn for å dekke behovet for energi og næringsstoffer. 

 

Fôrprøver

Fôrprøver tas vanligvis av ferdig konservert fôr. Analyserte prøver brukes som grunnlag for fôrplaner, og for å vurdere om konserveringa har vært vellykka og at fôret ikke inneholder uønskede mikroorganismer eller gjæringsprodukter.

Fôranalysene kan sammen med veiing og telling av rundballer eller måling av mengde fôr i en silo, brukes som grunnlag for å beregne nettoavlingen. Dette gir nyttig informasjon i vurdering av om forventa avlingspotensial blir utnytta og om det kan iverksettes tiltak (f.eks. gjødsling) som gir optimal avling og minst mulig klimaavtrykk.

Med vår kompetanse innen jord- og plantekultur har vi en unik mulighet til å se og hensynta sammenhengene mellom (natur)ressursgrunnlaget (areal, jordforhold, klima), ulike dyrkingsstrategier og husdyrproduksjonen.

Vi kan sette opp både fôrplan og vinterfôrplan for ammeku, sau og hest. Vi har også sterk kompetanse innen jord- og plantekultur, og kan bidra til at dyrene dine har de beste forutsetningene for å leve det gode livet.

 

Kontakt din rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

Bli medlem i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

Se oversikt over hva vi i NLR Trøndelag kan hjelpe deg med

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.