Husdyr

(Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA tilbyr rådgivning innen både hest og sau.

Hest
Vi tilbyr rådgivning til hest innen fôring, fôrplanlegging, grovfôrproduksjon og i forbindelse med planlegging og bygg av stall og ridehus.


Sau
Vi setter opp fôrplaner og tilbyr rådgiving innen fôring av sau.