Krisebistand

22.06.2017 (Oppdatert: 13.07.2017)

Trenger du bistand i forbindelse med en krise, ulikke eller lignende,

Denne brosjyren er laget for å spre kunnskap om hvor bønder som opplever kriser kan få hjelp

 

Akutt hjelp                             

Brann:         110

Politi:          112

Ambulanse: 113

 

Dersom du trenger politiet utenom direkte nødsituasjon skal du ringe politiets fellesnummer                   Politiet: 02800

Ved mistanke om alvorlig smittsom dyresykdom eller alvorlig dyrevernsak kan du kontakte        Mattilsynet: 22 40 00 00

Andre viktige telefonnummer:

Legevakt:                                            116 117

Mental helses hjelpetelefon:     116 123

Giftinformasjonen:                         22 59 13 00

Alvorlig arbeidsulykke:                  73 19 37 00

 

 

For informasjon og krisebistand kontakt Norsk Landbruksrådgiving

 

Sentralt     www.nlr.no telefon 90 20 33 17

Regionalt   https://www.nlr.no/lokale-enheter/

 

Mer informasjon om krisebistand www.hms.nlr.no

 

Informasjon om våre samarbeidende bedriftshelsetjenester finner du på; https://hms.nlr.no/om-oss/bedriftshelsetjenester/

 

Du finner mer info her