HMS

24.04.2017 (Oppdatert: 03.09.2020)

Velkommen til HMS i NLR Trøndelag!    

I samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester tilbyr vi tjenester innen HMS. Du kan få jevnlig oppfølging på gården din, av en HMS rådgiver. Og helsefaglig hjelp av en  bedriftshelsetjenesten (BHT). Du kan når som helst ta kontakt. Oppstår det en kritisk situasjon er vi din støttespiller.

Grunntilbudet får du ved å tegne HMS avtale. Da får du tjenester levert i en treårig syklus

 • HMS-besøk på gården, din lokale HMS-rådgiver hjelper deg med å kartlegge HMS på din gård og finne løsninger på dine utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS-system på gården, slik at du oppfyller lovpålagte krav uten å drukne i papir. inkludert etablering og videreutvikling av HMS-system
 • Helsekontakt som omfatter helsekontroll ut fra eksponering i arbeidsmiljøet for eksempel test av lungefunksjon, hørselstest, samt en samtale om helse og arbeidsmiljø. I tillegg har du mulighet for en årlig konsultasjon hos BHT ved behov.    
 • Fagmøter, nyhetsbrev, mulighet for bistand ved tilsynsbesøk o.l.

Nye kunder av en HMS avtale, får tilbud om gårdsbesøk og helsekontakt innen 6 mnd. og så et gårdsbesøk til, etter 1 år, for deretter å gå inn i tre års syklusen for mottak av de faste tjenestene.

Vi tilpasser grunntilbud for virksomheter med 5 eller flere medlemmer.

Priser for HMS-avtale 2020;

 • Medlemmer i NLR;                        kr 2 200 pr år
 • Ikke-medlemmer i NLR;                kr 4 400 pr år
 • Tilleggsavtale ved flere personer knyttet til samme gård; kr 1 100

 

En HMS avtale gir deg lavere skaderisiko! Risikovurderingene til forsikringsselskaper vil derved gi deg en bedre pris. Med andre ord en betydelig «rabatt» på driftsrelaterte forsikringer. I Gjensidige sin nye topprabatt teller HMS avtale med NLR med som et viktig element for å oppnå topprabatten. Inntil kunden har vært gjennom Gjensidiges Risikovurdering og fått sin score på denne - og forhåpentligvis oppnådd den nye topprabatten -  vil kunden beholde HMS- rabatten på 8%.

                   

Andre produkter

Medlemmer kan komponer sitt HMS besøk slik de ønsker innenfor gitt tid til rådighet ifølge medlems-tilbudet. Ut over det kan alle kjøpe produktene til gjeldene produkt eller timepris.

 • KSL/andre Kvalitetssystemer eller godkjenningsordninger (IPT)
 • HMS-system / Internkontroll for ulike tema. Brann- og Elsikkerhet
 • Risikovurderinger og Beredskap
 • Risikovurderinger for Maskiner, Kjemikalier aktivitet og arbeidsoperasjoner
 • Byggherre: Mal for SHA-plan, veiledning og eller leie SHA-koordinator fra NLR til å utføre hele arbeidet.
 • Arbeidsgiverrollen. Veiledning, system og rutiner.
 • Arbeidsplassvurderinger. Praktisk ergonomi. Tilpasninger m.m.
 • Tilsyn: Råd, hjelp til forberedelser. Evt. deltakelse ved tilsynsbesøket.

 

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med:
 
 • Sorteringssamtale ved høgt stress, belastninger, motivasjonssvikt.
 • Oppfølging, veiledning ved langvarig sykdom, skader o.l.
 • Vurdering av behov for hjelpemidler eller arbeidsplassvurderinger.
 • Mulighet til å ta stivkrampevaksine, Testing i forhold til MRSA..
 • Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk rådgivning
 • Ved behov for videre oppfølging henviser de videre til det øvrige

          hjelpeapparatet og samarbeider med arbeidsmedisinske avdelinger.

 

 

 

Etter kriser og ulykker kan alle bønder kan få oppfølging!
 

Uavhengig av medlemskap eller avtaler med NLR. Akutt krisehåndtering

ordner offentlige etater. Men i det videre arbeide og oppfølging kan vi veilede,

og bidra til at konsekvenser reduseres. Bedriftshelsetjenesten kan gi

samtaler og helsefaglig hjelp. Og HMS rådgiver kjenner landbruket og

kan koordinere tiltak og arbeidshjelp til en bonde som sliter med å ivareta

gårdsdrifta.

 Krisebistand

 

 Kurstilbud:
 
 • Praktisk HMS-arbeid (Som oppfyller lovkravet om HMS kompetanse).
 • Varme arbeider
 • (forsikringsbransjen krever nå, at også bønder må ha dette).
 • Maskinførerkurs
 • Inn på tunet
 • Bonde i stress og krise (For rådgivere og andre "rundt" en bonde)

Vi leverer i tillegg egne tilbud til naturbruksskoler.

Her finner du kursoversikt.

 

 

Du er gårdens viktigste ressurs - vi er opptatt av deg, din hverdag, dine utfordringer og din helse!

  

HMS-rådgivere i Trøndelag:

Lars Ulvsløkk, Meldal.        Tlf. 970 79 778   lars.ulvslokk@nlr.no

Sigmund Moen Trønsdal    Tlf. 900 46 093   sigmund.moen.tronsdal@nlr.no

Ellen Helstad, Leinstrand   Tlf. 418 54 438   ellen.helstad@nlr.no

Øyvind Røstad, Steinkjer   Tlf. 952 14 902   oyvind.rostad@nlr.no 

Ole Petter Hjelde, Steinkjer.   Tlf. 958 07 396   ole.petter.hjelde@nlr.no

Per Leif Hjelde, Steinkjer.       Tlf. 908 40 652   per.leif.hjelde@nlr.no

Per Olav Rian, Overhalla    Tlf. 992 98 451   per.olav.rian@nlr.no

Sandra Rian Asp, Overhalla Tlf.458 63 246   sandra.rian.asp@nlr.no

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.