HMS til bonden

24.04.2017 (Oppdatert: 17.12.2020)

Som bonde har du mange potensielle utfordringer knyttet til HMS på gården. Med jevnlige gårdsbesøk følger NLR Trøndelag opp både sikkerheten på gården og helsa di. 

Det er ikke uten grunn at det å være bonde ofte forbindes med å ha verdens farligste jobb. Tunge maskiner og lange arbeidsdager, skal håndteres på bakgrunn av det du gjerne har lært deg selv. Og i tillegg jobber du som bonde mye alene, og har ingen til å passe på at du gjør ting på riktig måte når du blir sliten eller ting skal gå ekstra fort.

I samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester tilbyr vi en rekke tjenester innen HMS. En HMS-rådgiver gir deg jevnlig oppfølging på gården din, og du kan også få helsefaglig hjelp av den lokale bedriftshelsetjenesten (BHT).

Oppstår det en kritisk situasjon, kan du kontakte NLR Trøndelag når som helst. Vi er en støttespiller og rådgiver som sørger for at du får akkurat den hjelpen du trenger.

 

Grunnavtale - HMS for bonden

Når du inngår en HMS-avtale med Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag, får du en grunnpakke med følgende tjenester levert i en treårig syklus:

  • HMS-besøk på gården: Din lokale HMS-rådgiver hjelper deg med å kartlegge HMS på gården, og finner løsninger på eventuelle utfordringer relatert til helse, miljø eller sikkerhet. Du får blant annet hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt eget HMS-system, slik at du oppfyller alle lovpålagte krav, uten å drukne i papir.
  • Helsekontakt som omfatter helsekontroll basert på eksponering i arbeidsmiljøet. for eksempel test av lungefunksjon, hørselstest, samt en samtale om helse og arbeidsmiljø. I tillegg har du mulighet for en årlig konsultasjon hos BHT ved behov.
  • Fagmøter, nyhetsbrev, mulighet for bistand ved tilsynsbesøk o.l.

Medlemmer som nylig har inngått en HMS-avtale, får tilbud om gårdsbesøk og helsekontakt innen seks måneder. Etter dette får du et gårdsbesøk til (etter 1 år), for deretter å gå inn i en treårssyklus for mottak av de faste tjenestene.

Priser for HMS-avtale 2020;

  • Medlemmer i NLR 2200 pr år
  • Ikke-medlemmer i NLR 4400 pr år
  • Tilleggsavtale ved flere personer knyttet til samme gård, kr. 1100.

 

HMS-avtale gir billigere forsikringer

En HMS-avtale gir deg lavere skaderisiko. Derfor vil risikovurderingene til forsikringsselskaper også medføre at du får en betydelig lavere pris på driftsrelaterte forsikringer.

En HMS-avtale med NLR er et viktig element for å oppnå Gjensidiges topprabatt. Inntil du har fått en god score på Gjensidiges Risikovurdering - og forhåpentligvis oppnådd den nye topprabatten -  beholder du en HMS-rabatt på 8%.

 

Kontakt din rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

Bli medlem i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

Se oversikt over hva vi i NLR Trøndelag kan hjelpe deg medFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.