Gårdsråd

27.03.2017 (Oppdatert: 27.03.2017)

 

Hva er et gårdsråd?
• Forum for ledelse av gården
• Utvalgte medlemmer
• Fokus på strategi og ledelse
• Ansvar ligger hos bonden
• 3-4 møter i året


Hvem trenger et gårdsråd?
• Jeg vil bli bedre
• Dra nytte av andres erfaringer
• Ønsker sparringpartner
• Skape utvikling på gården
• Sammensatt virksomhet
• Dempe risiko
• Involvere ektefelle bedre

Hva kan vi bidra med?
• Analyse av ledelsesmessige utfordringer
• Etablering av gårdsrådet
• Oppfølging første driftsåret
• Videre oppfølging