Møter

24.04.2017 (Oppdatert: 13.02.2018)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA arrangerer fagmøter gjennom hele året.

Her kommer informasjon om planlagte møter.