Møter

24.04.2017 (Oppdatert: 07.12.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA arrangerer fagmøter gjennom hele året.

Her kommer informasjon om planlagte møter.