Kurs: Praktisk HMS-arbeid

24.04.2017 (Oppdatert: 07.12.2017)

Et kurs rettet mot gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk. Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.
Kursets er oppbygd etter samme struktur som KSL.

Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. Kurset har faglig bredde og fleksibilitet, du jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse for HMS-arbeid på egen gård. God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Omfang
PHMS er et 3-delt kurs, i alt 12 timer:
Del 1. Veiledning - kursdag i gruppe med lærer fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon
Del 2. E-læring - egenstudie på internett med elektronisk oppgave
Del 3. HMS i praksis - kursdag i gruppe med lærer, praktisk gårdsvandring med etterfølgende drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering.

PHMS kurset er egnet for bønder og andre som jobber med praktisk landbruk.

Tema som behandles under den enkelte produksjon
• Ulykker
• Ergonomi
• Brann- og EL-sikkerhet
• Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
• Støy
• Psykisk helse
• Arbeidsgiveransvar
• Andre næringer
• Opplæring og beredskap
• Tiltak og rutiner

E-læring
Del 2. i kurset er et egenstudie med en elektronisk oppgave.

Registrer tilgang til e-læring for nye brukere
Innlogging for registrert bruker

 

Kurset koster kr. 1.900,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving HMS,

kr. 2 500,-for medlem i NLR og kr. 3 000,- for ikke-medlemmer.

 

Våre HMS rådgivere:

Kontorsted Navn Fagområde Tlf.nr E-postadresse
Leinstrand Ola Fiskvik HMS 911 42 052 ola.fiskvik@nlr.no
Meldal Lars Uvsløkk HMS 970 79 778 lars.uvslokk@nlr.no
  Marit Øien HMS 995 25 463 marit.oien@nlr.no
Vannvikan Øyvind J. Røstad HMS 952 14 902 oyvind.rostad@nlr.no
Verdal Ole Petter Hjelde HMS 958 07 396 ole.petter.hjelde@nlr.no
  Per-Leif Hjelde HMS 908 40 652 per.leif.hjelde@nlr.no
Steinkjer Geir Schiefloe HMS 906 74 470 geir.schiefloe@nlr.no
Overhalla Per Olav Rian HMS 992 98 451 per.olav.rian@nlr.no

 

 

 

 

Nye kurs kommer