HMS-kurs

25.04.2017 (Oppdatert: 25.04.2017)

HMS-avdelingen arrangerer flere kurs som har fokus på helse, miljø og sikkerhet på gården.

Se menyen til høyre for aktuelle kurs.