Autorisasjonskurs plantevern

24.04.2017 (Oppdatert: 12.03.2018)

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er en av tilbyderne for autorisasjonskurs. Mattilsynet har nå et nettbasert fornyingskurs, som kan være aktuelle for flere. For mer info om dette må man kontakte Mattilsynet. Nybegynnerkurs må fortsatt tas på den gamle måten.

Vi arrangerer både nybegynnerkurs og fornyingskurs. Teoridelen vil gå samtidig, men de som tar nybegynnerkurset må i tillegg ta en obligatorisk praksisdag.

 

Priser:

Nybegynnerkurs
Kr 2.900,- for medlemmer i NLR.
Kr 3.700,- for ikke-medlemmer i NLR

Fornyingskurs 
Kr 1.600,- for medlemmer i NLR.
Kr 2.100,- for ikke-medlemmer i NLR.

 

Man kan gjennomføre det nettbaserte kurset via Mattilsynet. Dette kurset er av minimum 6-7 timers varighet avhengig av linjekapasitet og man må gjennomføre en prøve på 1,5 time på nettet i tillegg. Prisen for nettbasert autorisasjonskurs vil følge Mattilsynets gebyrsatser i Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, per nå er gebyret kr. 835,-

Vi kan også arrangere nettbaserte samlinger for grupper på inntil 10 personer, da på forespørsel. Hvis det er ønskelig, ta kontakt med lokal rådgiver eller Håvar E. Hanger, tlf. 958 07 387 eller havar.hanger@nlr.no

Nye kurs  i 2018:

Påmeldingsfrist 1 uke før oppstart
 

8. mars, Oppdal
Kl. 09.30-17.30, fornying og nybegynner Påmelding

 

13. mars, obligatorisk praksisdag nybegynnere, sør
Skjetlein kl. 09.00-15.00


15. mars, Lierne
Lisalen, kommunehuset i Nordli kl 08.00 - 17.00
Påmelding til Tor Erling Inderdal, tlf. 404 70 677  tor@lierneutvikling.no


21. mars, Nærøy

Val v.g. skole kl. 09-17.00, fornying og nybeg. Påmelding

 

22. mars, Overhalla
Overhalla hotell kl. 09.00-17.00, fornying og nybegynner Påmelding

 

4. april, Mære Landbruksskole

Fornyingskurs, kl 9:30. Påmelding

 

4.april NIBIO Kvithamar, 

Kl 9:00, fornying og nybegynnerkurs. Påmelding

Oblig. praksisdag og eksamen for nybeg. 12.april kl 9-15:30

 

10. og 12. april, Mære Landbruksskole, kveld 

Fornyingskurs kl 18-21:30. Påmelding

 

11-april Mære Landbruksskole

Fornyingskurs, kl 9:30-16:00. Påmelding

 

5. april, obligatorisk praksisdag nybegynnere, Namdal
Tid og sted kommer