Økologiske foregangsfylker - økologisk mjølk og storfekjøtt

02.03.2017 (Oppdatert: 20.03.2017)

Trøndelag som foregangsfylke for økologisk mjølk og storfekjøtt


Økologiske foregangsfylker
Nord- og Sør-Trøndelag ble i 2010 utnevnt som økologisk foregangsfylke på melk og kjøtt, og har etter hvert fått et utvida nasjonalt ansvar. Prosjekt økologiske foregangsfylker var ett av tiltakene i Landbruks og matdepartementets handlingsplan for økologisk landbruk "Økonomisk, agronomisk – økologisk" i 2009.

Hovedmål
Hovedmålet i prosjektet er at Nord- og Sør-Trøndelag fremdeles skal være ledende i landet på økologisk melkeproduksjon. For å nå det nasjonale målet om 15% produksjon og forbruk, er målet at det skal være 17 % økologisk melkeproduksjon i regionen i 2020 (målt i antall melkekyr). Regionen skal ha samme forbruksmål som resten av landet (15 % i 2020). Prosjektet skal også bidra til å styrke arbeidet med økologisk melkeproduksjon i de andre fylkene, slik at 15% målet kan nås på landsbasis. Foregangsfylke i Trøndelag eies av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, mens prosjektkoordinering ligger til NLR Trøndelag. Både Tine, NLR, Matnavet ved Mære landbruksskole og Fylkesmannsembetene jobber i prosjektet.

 
Delmål

  1. Styrke kompetansen i primærproduksjonen og gjennom det øke produksjonen og lønnsomheten på den enkelte gården
  2. Økt kompetanse og samarbeid i rådgivinga i Tine og NLR på økologisk melkeproduksjon, både i regionen og i resten av landet
  3. Øke markedsandelen på økologisk forbruk, for å nå 15 % målet om økologisk forbruk
  4. Øke tilgangen på økologisk melk til Rørosmeieriet

Trøndelagsfylkene har lenge ligget langt fram når det gjelder satsinga på økologisk produksjon, og har hatt handlingsplaner for økologisk landbruk siden slutten på 90-tallet. Dyktige gårdbrukere, mye gammel kulturjord, vekstskiftemuligheter med korn og gras side om side gjør at vi har forhold som ligger til rette for økologisk drift. Godt samarbeid mellom Fylkesmann, Fylkeskommune og rådgivingstjenesten med Tine, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving, har hele tiden gitt mulighet for systematisk arbeid med kunnskapsutvikling og rådgiving til økologiske produsenter.

Prosjektet har arrangert to nasjonale økomelkseminar, (Kan vi linke til foredragene??), og ulike studieturer og markdager for økomelkprodusenter. På markedssida har det i hovedsak blitt jobba mot småskalaprodusenter, med aktiviteter under Trøndersk matfestival, foredlingskurs og Økouke-arrangement. Økouka har etter hvert "vokst" seg ut over Trøndelags grenser, og ble høsten 2016 arrangert på 10 steder rundt i landet.
Rørosmeieriet har hele tida ønska mer økologisk melk fra fjellregionen, jobbing bl.a. fra Foregangsfylke bidro til at Tine i 2015 åpna for nye økomelk-avtaler i et begrensa område i "nedslagsfeltet" til Rørosmeieriet.
På grunn av stor etterspørsel etter økomelk, åpna Tine for mulighet til nye leveringsavtaler også i andre deler av landet (hovedsak Østlandet og Trøndelag).

Marked
I Stortingets handlingsplan «Økonomisk- Agronomisk- Økologisk» fra 2009, er det et politisk mål om 15% produksjon og forbruk av økologisk mat innen 2020. Norge ligger milevis unna for å nå dette målet (4,6 % på landsbasis), og riksrevisjonen var også knallharde i sin kritikk for at myndighetene ikke har fulgt opp. Både Sverige og Danmark har samme politiske målsetting – her har det lenge vært de offentlige kjøkken som er den største etterspørreren av økologisk mat, og det er satt inn store ressurser på opplæring i kjøkken. Omsetning av økologisk mat var i 2014 på 6,9 mrd. NOK i Danmark, 11,7 mrd. i Sverige, og 1,7 mrd. i Norge. Sverige nå har 16 % økologisk areal og Danmark 6,3 %.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.