Grovfôrprosjektet i Nord-Trøndelag

24.04.2017 (Oppdatert: 25.04.2017)

Grovfôrprosjektet i Nord-Trøndelag ble startet opp fordi man så behov for en videreutvikling av grovfôrrådgivinga i fylket. Prosjektet eies av Norsk Landbruksrådgiving, NLR Nord-Trøndelag og NLR Namdal. NLR NT er prosjektansvarlig. Fra 1.1.2017 er NLR-enhetene i regionen sammensluttet til NLR Trøndelag SA, og eierskap og prosjektansvar er overført til NLR Trøndelag SA fra samme dato. Tine og Nortura er deltakende samarbeidspartnere.

Rådgivere i NLR står for gjennomføring av det meste av arbeidet, men Tine og Nortura bidrar med rådgivere til arbeid ut mot gårdbrukere og i utviklingsarbeid gjennom nettverkssamlinger for de tre rådgivingsbedriftene.

Målet med prosjektet er økt kunnskap og bevisstgjøring hos gårdbrukere som igjen skal bidra til økte avlinger av bedre kvalitet. I tillegg skal prosjektet utvikle rådgivinga på grovfôrdyrking, og bidra til å knytte relasjoner mellom grovfôrdyrkingsrådgivere og fôringsrådgivere, så bonden kan få den beste rådgivinga på sin gård. Grovfôrrådgiverne i NLR skal bygge kompetanse for å bli enda bedre rådgivere.

Aktiviteten i prosjektet kan deles i fire hovedpunkter:
1. Kompetansebygging, utvikling og formidling
2. Eksempelbruk
3. Erfaringsgrupper
4. Individuell rådgiving.

Da prosjektet startet ble det plukket ut 8 eksempelbruk som følges opp med individuell rådgiving og erfaringsgrupper er knyttet til eksempelbruka. Resultater fra arbeid opp mot eksempelbruka blir tatt inn i erfaringsgruppene for at flere skal ta del i erfaringene som gjøres i prosjektet. Flere erfaringsgrupper har etter hvert blitt opprettet, og det er gode tilbakemeldinger på opplegget i denne formen for grupperådgiving. Individuell rådgiving tilbys til alle gårdbrukere som måtte ønske det, med mål om økt avling, bedre fôrkvalitet og/eller bedret økonomi i grovfôrproduksjonen.

Prosjektet ble startet med et forprosjekt i 2012. Hovedprosjektet startet i 2013 og skulle vare ut 2016. Det er nå utvidet til våren 2018 og det avsluttes med et nasjonalt grovfôrseminar i februar 2018.

Styringsgruppa har følgende sammensetning:
Anders Mona, FMLA NT (styringsgruppeleder)
Asbjørn Helland, NT bondelag
Anstein Lyngstad kom inn for NLR T SA fra juni 2016
Solrun Kolstad, NLR NT
Karl Fredrik Okkenhaug, styremedlem Tine MN
Frode Haugland kom inn for Nortura etter Lars Petter Bartnes, fra høst 2014 
Lene Elise Dahl, NLR NT (prosjektleder)

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.