Grønn vekst Trøndelag 2018-2021

24.04.2017 (Oppdatert: 24.02.2020)

Trøndelag som region har lang tradisjon for produksjon av grønnsaker, bær og potet. Vi har egnede arealer, egnet klima og faglig dyktige produsenter. Grøntnæringa utgjør en betydelig del av verdiskaping og sysselsetting i Trøndelag, men er også et viktig produksjonsområde nasjonalt for å kunne gi norske konsumenter stabil tilgang av norske gøntprodukter.

Mål om økt landbruksbasert matproduksjon er bredt forankret i Landbruks- og matmeldinga (stortingsmelding nr 9-2011-2012 «Velkommen til bords»), Landbruksmeldinga fra Trøndelagsfylkene fra 2010, og regionalt næringsprogram for Nord Trøndelag, 2013-2016. I landbruks og matmeldinga står det at 50% av produksjonsøkningen skal baseres på lokale råvarer og ressurser, og at ressursgrunnlaget skal utnyttes i en variert bruksstruktur. Trøndelag med sine gode produksjonsforhold har et mål om årlig vekst i matproduksjonen på 1,5% pr år de neste 20 årene. I dette ligger det forventninger og muligheter også til grøntnæringa i Trøndelag.

Prosjekt Grønn vekst Trøndelag ønsker å bidra til at Trøndelag som region er en viktig bidragsyter til at vi når målene for økt matproduksjon. Produsentenes egne ønsker og behov danner grunnlaget for prosjektet, og mange har bidratt rikelig både i utformingen og nå også underveis i prosjektperioden. Fokus på oppbygging av rådgivingstjenesten, utvikling av rådgivingsverktøy, forsøk og praktisk utprøving er bare noen av delmålene i veien mot "mer potet, grønnsaker og bær"!

 

ProsjektbeskrivelseFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.