Medlemskontingent

(Oppdatert: 13.03.2018)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag ble slått sammen 01.01.17. Ny felles kontingent ble vedtatt på årsmøtet 29.05.17.

Videre fastsettes årskontingenten på årsmøte, året i forveien, til enhver tid.

Ring en rådgiver hvis spørsmål (se kontakt oss) , eller send epost til trondelag@NLR.no