Medlemskontingent

(Oppdatert: 08.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag ble slått sammen 01.01.17. Ny felles kontingent blir vedtatt på årsmøtet 29.05.17.