Medlemskontingent

(Oppdatert: 04.03.2020)

Kontingentsatser 2020

Medlemskontingenten er vedtatt av årsmøtet i NLR Trøndelag SA og består av et fast beløp pluss et beløp som beregnes ut fra areal og produksjon.

 

 

Areal-

Maks-

 

 

kontingent

Kontingent

Grunnkontingent

Kr     1 000,00

 

Grovfor

   

Kr/daa   6,00

4000

Innmarksbeite

Kr/daa   3,60

500

Korn/frø

 

Kr/daa   6,00

4000

Potet

 

Kr/daa 17,00

6000

Grønnsaker

 

Kr/daa 30,00

6000

Bær

 

Kr/daa 30,00

6000

Total makskontingent

 

6000

 

Innmeldte samdrifter betaler en grunnkontingent og vedtatt arealkontingent, inntil total makskontingent. I tillegg faktureres en samdriftskontingent på kr 500 for hvert samdriftsmedlem som inngår i samdrifta. Denne avgrenses ikke av total makskontingent.

Videre fastsettes årskontingenten på årsmøte, året i forveien, til enhver tid.

 

Spørsmål, endring eller kommentar  ifm medlemskontingent gis herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.