Areal-

Maks-

kontingent

kontingent

Grunnkontingent

Kr 1260

Grovfor

Kr/daa 6,00

4000

Innmarksbeite

Kr/daa 3,60

500

Korn/frø

Kr/daa 6,00

4000

Potet (potet)

Kr/daa 17,00

6000

Grønnsaker

Kr/daa 30,00

6000

Bær

Kr/daa 30,00

6000

Totalt makskontingent

6000

Innmeldte samdrifter betaler en grunnkontingent og vedtatt arealkontingent, inntil total makskontingent. Vi har en samdriftskontingent på kr 500,- for hvert samdriftsmedlem som inngår i samdrifta. Dette avgrenses ikke av total makskontingent.

Videre fastsettes årskontingenten på årsmøte, året i forveien, til enhver tid.

Oppgitte priser er ekskl.mva

Spørsmål, endring eller kommentar ifm medlemskontingent gis her