Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et medlemseid foretak med 3700 medlemmer fordelt over hele Trøndelag. Vi er 60 ansatte fordelt på 14 kontorer. Våre arbeidsoppgaver omfatter rådgiving og utviklingsoppgaver innen jord- og planteproduksjon, økonomi, regnskap, maskinteknikk, presisjonslandbruk, landbruksbygg, fornybar energi og HMS. Vi driver praktisk forsøksarbeid innen jord og planteproduksjon. Vi har også et eget regnskapskontor som leverer tjenester til landbruket. Vår visjon er “kompetanse for framtida”. Vi leverer aktuell, kunnskapsbasert, objektiv og helhetlig rådgiving, og er en attraktiv samarbeidspartner for trøndersk landbruk.

Rådgiver jord- og plantekultur

Rådgivere landbruksbygg/RIB

Regnskapsrådgiver

Ønsker du å jobbe hos oss?

Du er velkommen til å legge inn en åpen søknad.

Søknad sendes: jobb.trondelag@nlr.no

Spørsmål om jobbmulighet i NLR Trøndelag? Kontakt HR-ansvarlig Hilde Stokke tlf. 986 38 339