Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et medlemseid foretak med 3700 medlemmer fordelt over hele Trøndelag. Vi er 60 ansatte fordelt på 14 kontorer. Våre arbeidsoppgaver omfatter rådgiving og utviklingsoppgaver innen jord- og planteproduksjon, økonomi, regnskap, maskinteknikk, presisjonslandbruk, landbruksbygg, fornybar energi og HMS. Vi driver praktisk forsøksarbeid innen jord og planteproduksjon. Vi har også et eget regnskapskontor som leverer tjenester til landbruket. Vår visjon er “kompetanse for framtida”. Vi leverer aktuell, kunnskapsbasert, objektiv og helhetlig rådgiving, og er en attraktiv samarbeidspartner for trøndersk landbruk.

Vi har for øyeblikket følgende ledige stillinger:

Daglig leder regnskap

Autorisert regnskapsfører

Rådgivere landbruksbygg/fornybar energi

Forsøkstekniker/rådgiver jord og plantekultur

Rådgiver jord og plantekultur