Foto Ragnhild Borchsenius

Samarbeid for bondens beste!

NLR Trøndelag og Nortura tilførselsområde Midt har inngått samarbeidsavtale for bedre rådgiving og mer samordna rådgiving til bonden.
NLR Trøndelag SA
Ku og kalv enkelt

Seminar Ku og Kalv

NLR Trøndelag inviterer til seminar om ku og kalv i melkeproduksjon. Interessen for å fôre kalvene direkte fra kua øker. Kan det være bedre for både bonde, økonomi, ku og kalv?
NLR Trøndelag SA
Drenering

Markdag drenering

Vi ønsker velkommen til drenerings markdag fredag 8.oktober kl 12 hos Asbjørn og Ole Grav, Bangsund, Klingavegen 1264.
NLR Trøndelag SA
Foto: Jenny Heggvold

Jordprøver i høst?

Nye jordanalyser er det beste grunnlaget for å tilpasse kalking og gjødsling til behovet på de enkelte skiftene.
NLR Trøndelag SA
Bonde med barn. TS
Medlem

Spør advokaten

Jeg er samboer med en gårdbruker. Vi har vært samboere i 3 år til høsten. Han har 2 barn fra tidligere, men vi har ingen felles barn. Hvordan vil min situasjon bli økonomisk hvis samboeren min dør før meg?
Begynn med avlingsregistrering

Begynn med avlingsregistrering nå

Det er ikke lenger nok å synse i forhold til beregning av grovfôrkostnader, og å treffe riktig gjødslingsnivå. Om du skulle behøve å søke om avlingsskadeerstatning er det en sikkerhet for deg selv å ha kontroll og dokumentasjon på avlingsnivået og hvordan dette varierer på de ulike skiftene.
NLR Trøndelag SA
Nlr 38876258547

Høstens HMS-kurs

Nå er høstens kursplan klar. Det blir både nettkurs og fysiske kurs.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 4 5