Velkommen til gartnerivandring onsdag 15. mars, 2023, kl. 12.30 hos

Wiig gartneri AS

Adresse: Nordsjøvegen 1190, 4343 Orre


Program:

  1. Omvisning i veksthusene med tomat og agurk. Frode Ringsevjen informerer om sine erfaringer med avfukting med DryGair hos Wiig gartneri
  2. Avfukting i veksthus ved Martin Knoop og Espen Vagstein, Norsk Gartnerforbund
  3. Nytt om plantevernmidler og nyttedyr i tomat og agurk ved Annichen Smith Eriksen, NLR Viken
  4. Markedssituasjonen i tomat og agurk ved Bjarte Åsbø, GPS


Enkel servering.

Påmelding innen onsdag 8/3, 2023:

https://online3.superoffice.com/Cust26758/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-mHOyoM4L


For å unngå smittespredning av virus i tomat og agurk,

er det følgende regler når vi går ut i veksthusene:

  • Ta på overtrekksdress, overtrekksko og engangshansker
  • Ikke ta med telefon inn
  • Ikke gå inn mellom planterekkene og ikke ta på tomat- eller agurkplantene.


Vel møtt til faglig påfyll og sosialt samvær med kollegaer


Vennlig hilsen

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Rogaland Gartnerlag