• 17. januar kl. 20.00: Økonomiske utviklingstrekk og trender i landbruket, ved Gunnar Aunsmo
  • 2. februar kl. 20.00: Nytten av å planlegge likviditeten – hvordan få pengene til å strekke til? ved Bård Næss og Aage Krogstad
  • 15. februar kl. 20.00: Regnskapsoppfølging - forstå tallene ved Dagunn O. Moum og Nikolai Skreddernes

Påmelding til webinar senest dagen før det arrangeres