Vekstskifte virker positivt på jord- og plantehelse, og bondens økonomi. Vårt klima kan gi begrensinger for hvilke vekster som kan dyrkes, men det forskes stadig på utvikling av nye sorter. I denne møteserien vil vi se på de nyeste, relevante forsøksresultatene for Trøndelag, se på mulighetene for levering på kornmottaka, og hvilke løsninger som finnes for å tørke kornet selv. På møtene på Brekstad, Meldal og Skjetlein får vi også med oss lokale produsenter som vil dele sin erfaring med vekstskifte.


Program

  • Relevante forsøksresultater fra Trøndelag v/ NLR
  • Mine erfaringer v/ lokal produsent (Brekstad, Meldal og Skjetlein)
  • Såvaresituasjonen 2024
  • Leveringsmuligheter v/representant fra kornmottaka
  • Korntørking og fornybar energi v/ Emil Bakkejord Vinne og Jan Arve Langørgen, byggrådgivere NLR


Møteoversikt

Kvithamar, ons. 22. nov. kl. 18.00, Vinnavegen 38, kontorbygget, første etasje,

Steinkjer, Tors. 23. nov. kl. 18.00, Innocamp, Skolegata 22

Skjetlein, Tirs. 28. nov. kl. 18.00, Skjetlein Grønt kompetansesenter, Skjetleinvegen 114

Meldal, Ons. 29. nov. kl. 18.00, Kommunehuset, Kvamsveien 621

Brekstad, Tors. 30. nov. kl. 18.00, Ørland kultursenter, møterommet Balsnes, Rådhusgata 6Det blir enkel servering. Vel møtt!

Møtet er støttet av :

Statforvalteren i Trondelag