På møtet vil det bli lagt vekt på klimatiltak i praksis, og nytteverdien av ulike tiltak. Det vil bli orientert om klimakalkulatoren og hvilke støtteordninger som er knyttet opp mot klimarådgiving.


Mandag 30.januar kl 12.00-14.00 Banksalen, Overhalla (møterom i våre kontorlokaler Namsgata 4, 2. etasje)

Program:

  • Hvordan gå frem for å få TINE’s bærekraftstillegg 2 øre/liter, NLR
  • Hva, hvorfor og hvilken praktisk nytte har en Klimahandlingsplan, NLR
  • Orientering om klimakalkulatoren, NLR
  • RMP tilskudd klimarådgiving, SMIL og dreneringstilskudd, Landbrukskontoret


Det blir enkel kaffeservering.


Arrangementet er støttet med klima og miljømidler fra Statsforvalteren.


VELKOMMEN!

Namdalen klimamote