Til alle eiere i NLR Trøndelag SA

Styret i NLR Trøndelag innkaller med dette til orienteringsmøte med Informasjon om organisasjonsprosessen i NLR

Tirsdag 17. okt, kl 20.00

Møtet avholdes på teams, se utsendt e-post