Er du nysgjerrig på:

  • Ulike metoder ved nydyrking
  • Dreneringsmetoder
  • Grøftespyling og rustutfelling


NLR Trøndelag har fått med:

Guru på dyrking og drenering Atle Haugnes, NLR Trøndelag

Om støtteordninger v/Sanna K. Sørum, landbrukskontoret i Orkland

Jan Even Wuttudal og Jostein Wuttudal (grunneier) kommer med sine erfaringer

Velkommen til Solsjøbygda (Monsetjåren) i Orkdal

onsdag 18. oktober fra kl 10.30 – 14.30, oppmøte Fellesbeitet


Enkel servering!

Dagen er støttet av

Statforvalteren i Trondelag
Dagen er støttet av