Program webinarer:


23. feb. kl. 19.00:

Plantevern i korn – forsesong og nyheter v/ Jon Olav Forbord

Påmelding

8. mars kl. 19.00: Lønnsom korndyrking 2022

  • Gjødsling til korn sesongen 2022 v/ Jon Olav Forbord
  • Vekstskifte, ulike muligheter v/ Anders Eggen
  • Hvordan få nøyaktig nok gjødsling? PresisTrønder v/Truls O.T. Hansen

Påmelding

17. mars kl. 11:00-13:00: Hydroteknikk og drenering

11:00-11:30. Tilpasninger til et endra nedbørsmønster, Audun Grav, NLR

11:30-12:00. Gode råd og tips til dreneringen, Magne Hårstad, NLR

12:00-12:30. Tilskuddsordninger, Marit Røstad, Statsforvalteren i Trøndelag

Påmelding

Webinaret er støttet av Statsforvalteren gjennom Klima- og miljømidlene.