Fredag ettermiddag og på lørdag, kjøres 3 parallelle sesjoner; A, B og C. De dekker mange fagområder og her er det mye interessant fagstoff å hente.

Program

Fredag 27. januar

 •  Velkommen til landbrukskonferanse, Harald A. Lein, Daglig leder NLR Trøndelag
 • Utfordringer og muligheter i norsk matproduksjon, Jørn Rolfsen, Adm. dir. Landbruksdirektoratet
 • Hvordan skape fortsatt vekst og utvikling i matregion Trøndelag, Trine Hasvang Vaag, styreleder Nortura
 • Kompetanse for framtidas trønderbonde, Lars Morten Rosmo, Styreleder NLR Trøndelag

Kl. 11.30-12.30 Lunsj

 • Renteutvikling (makro, framtid) og grønne lån, Nelly Maske, SMN1
 • Gjødselprisutviklingen - makro, status, framtid, Håvard Bjørgen, Yara
 • Energiprisutvikling, makro status, framtid, Andreas Overrein, NTE
 • Utfordringer og muligheter for trøndersk landbruk, rammebetingelser, Gunnar Aunsmo, NLR Trøndelag
 • Økonomi i usikre tider, Jan Ludvig Andreassen, Sjefsøkonom Eika gruppen

Kl. 15.10-15.40 Pause

Sesjon 2: kl. 15.40-17.00

Velg mellom A, B eller C:

 • Optimal utnytting av husdyrgjødsla, Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag
 • Økt verdi av husdyrgjødsel, Anne Kjersti Bakken, NIBIO
 • Biorest - trøndersk gjødselressurs, Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag
 • Smart gjødsling i 2023, Jørn Ketil Brønstad, NLR Trøndelag
 • Økonomi for mindre bruk, Bård Næss, NLR Trøndelag
 • Smarte bygningsløsninger, Jan Arve Langørgen, NLR Trøndelag
 • Strategiske valg, Kirsti Margrethe Haave Myran, NLR Trøndelag
 • Spar penger på god kontrakt, Sandra Dullum, NLR Landbruksadvokatene
 • Optimal vanning gir optimal avling, Svein Arild Frøshaug, Agdir
 • Overvåkning av fjøs og åker, Martin Lien Sæternes, Elotec
 • Harvestlab og biorest, Marius Østerås, FKA
 • Presisjons løsninger for bonden i Trøndelag, Truls O. T. Hansen, NLR Trøndelag

Kl. 17.00-17.10 Pause

 • Regjeringen bidrag til økt utnyttelse av norske og trønderske ressurser, Statsråd Ola B. Moe, KD
 • Norsk og trøndersk matproduksjon i utfordrende tider, Vegard Vigdenes, NBS
 • Norsk og trøndersk matproduksjon i utfordrende tider, Petter Harald Kimo, NB
 • Paneldebatt: Panel med Vigdenes, Kimo og Bjørgen

Kl. 19.30- Middag og sosialt samvær. Musikk med "Full Rulle", Country Rock

Lørdag 28. januar

Sesjon 3: kl. 08.30-09.50

Velg mellom A, B eller C:

 • Vekstskifte i Trøndelag -muligheter og økonomi, Anders Eggen, NLR Trøndelag
 • Mine erfaringer med vekstskifte, Øyvind Austad, Følstad gård
 • Nye forsøksresultater fra sortsprøving i kveite, Håvar Endre Hanger, NLR Trøndelag
 • Fornybar energi i kornproduksjon, Emil Bakkejord Vinne, NLR Trøndelag
 • Den store rivetesten, Atle Haugnes, NLR Trøndelag
 • Økonomi - plansilo vs rundball, Martin Eriksen, NLR Trøndelag
 • Grovfôr i pluss, Vegard Ekker, NLR Trøndelag
 • Økt norskandel med vellykka ensilering? Svanhild Bakke, NLR Trøndelag
 • Gravide i landbruket - hva må vi passe på, Ellen Helstad, NLR Trøndelag
 • Ungdom i arbeid, Elisabeth Selås og Eline Lyshaug, NLR Trøndelag
 • Psykiske utfordringer i hverdagen, Sigmund Moen Trønsdal, NLR Trøndelag
 • Bondens nettverk, Tore Jevnaker, NLR Innlandet


Kl. 09.50-10.10 Pause

Sesjon 4: kl. 10.10-11.30

Velg mellom A, B eller C:

 • Klimakalkulatoren - er den så farlig, da? Svanhild Bakke, NLR Trøndelag
 • Mitt utbytte av Klima førsteråd og Klimahandlingsplanen, Petter Harald Kimo, bonde
 • Effektive tiltak for økt karbonlagring i jord, Vegard Ekker, NLR Trøndelag
 • Klimafjøs, framtidens landbruksbygg, Jan Arve Langørgen, NLR Trøndelag
 • Presisjon - noe for meg? Valg og kostnad, Truls O. T. Hansen, NLR Trøndelag
 • Punktfesta jordprøver, Harald M. Ferstad og Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag
 • Slik gjør jeg det, Gårdbruker
 • Tildelingsfiler i vårkorn, Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag
 • Samarbeid om klimagevinst, Gunnar Aunsmo, NLR Trøndelag
 • Strategi/driftsplan ved nybygg, Dagunn O. Moum, NLR Trøndelag
 • Hva bør du tenke på før eierskifte, Kirsti Margrethe Haave Myran, NLR Trøndelag
 • Landbrukstakst, Lisa Salin Brøndbo, NLR Trøndelag

Kl. 11.30-12.30 Lunsj

Sesjon 5: kl. 12.30-13.50


Velg mellom sesjon A, B eller C:

 • Hvordan håndterer vi økte nedbørsmengder? Magne Hårstad, NLR Trøndelag
 • Drenering og erfaringer med filterrør, Atle Horn, NLR Trøndelag
 • Tiltak ved gamle lukkingsanlegg, Magne Hårstad, NLR Trøndelag
 • Erosjon - utfordringer og tiltak, Atle Horn, NLR Trøndelag
 • En slått til - smaker det oss? Martin Eriksen, NLR Trøndelag
 • Ku og kalv i melkeproduksjon, Tilde Sæther, bonde
 • Sau-våren er viktig for godt økonomisk resultat, Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag
 • Mentorordning, Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag
 • Digitalt regnskap, Svein Erik Fiskum, NLR Trøndelag
 • Å være grunneier, Sandra Dullum, NLR Landbruksadvokatene
 • Gode rutiner i økonomistyringa, Nikolai Skreddernes, NLR Trøndelag

Kl. 14.20-14.40 Pause

 • Inntektsmåling i jordbruket og egenkapitalavkastningen, Håvard Bjørgen, Gryttenutvalget
 • Økonomisk styring av gardsdrifta - plan, styring, kontroll, Gunnar Aunsmo, NLR Trøndelag
 • Bonden som bedriftsleder, støtte og hjelp, Inger Smågård, NLR Trøndelag
 • Oppsummering og avslutning, Harald A. Lein, Daglig leder NLR Trøndelag

SE SAMLET PROGRAM HER

SE FELLESPROGRAM

Påmeldingen er avsluttet