Oppdal og Rennebu:
Her i Oppdal gjorde vinteren comeback, ligg no nysnøen som eit melisdryss over bygda att. Det er og att ein del gammelsnø så tidleg vår blir det no ikkje. I dei fleste sauefjøsa er det no starta med liv og røre, medan alle traktorane blir vel ståande i ro ei veke til.
(Torhild S. Mjøen)


Orkdal og Rindal:

I høyden i Orkladalen og hele Rindal ligger det enda mye snø rundt og på ekrene. Dette gjør at det i er lite våronnaktivitet enda. I dalbotn i Orkdal vil noen starte med å få kjørt ut husdyrgjødsel inn mot kommende helg. Dersom den meldte nedbøren kommer som regn vil siste rest av snø forsvinne i løpet av kort tid og siden det ikke er tele i jorda kan vi snart se full våronn her i området også. (Svanhild Bakke)

Midtre Gauldal og Holtålen:
Snøen ligger fortsatt mange steder på jordene i høyereliggende områder, og de siste dagene har vi fått litt påfyll av snø. Der det er bart er det fortsatt for tidlig for våronn. I nedre områder har spreding av husdyrgjødsel så vidt startet.
(Marte Yseth)

27 04 22 i Haltdalen Foto Marte Yseth

Ørlandet:
På Ørlandet blei de første fraulassa kjørt ut og plogfårene velta allerede i mars, noe som er rekordtidlig selv på de kanter. Etter en pause rundt påske, var det i forrige uke igjen mye aktivitet rundt om på Ørlandet. En god del fraukjøring og jordarbeiding ble unnagjort, og det første kornet er sådd. Graset begynner å grønnes, og det synes å være lite overvintringsskader.
(Maren Kjøren Leraand)


Indre Fosen:
I Indre Fosen er det stor variasjon. Langs sjøen har de første sådd og det er spredd en del husdyrgjødsel rundt om i hele kommunen. Værskiftet i helga som var satte en brems på våronna, så nå venter vi på varme igjen.
(Elin Thorbjørnsen)


Åfjord og Osen:
Varmen vi hadde tidligere har gitt bjørka museører og det har grøntes på jordene, men håndbrekket blei satt på når snøbygene begynte å gå igjen og temperaturen sank. Mange har riktignok kommet i gang med pløying og skitkjøring. Det var veldig tørre og fine forhold tidligere, så selv om det har kommet noe nedbør, vil nok mange kjøre skit denne uka også. Det var tørt nok, så for grasavlingene sin del er nok er været vi har nå bare bra med tanke på vatn og busking.
(Magne Haarstad)

Frosta, Stjørdal og Meråker:
På Frosta var våronna nede ved sjøen i gang på samme tid som på Ørlandet. På Skatval var mange i gang med skitkjøring i påska, og aktiviteten tiltok i forrige uke i hele kommunen. Samtidig skal en ikke så langt opp og bort fra fjorden, før snøen fortsatt ligger på hele eller deler av arealene. Der kommer neppe våronna i gang før tidligst i neste uke. NLR Trøndelag pløyde de første skiftene på Værnes Prestegård i slutten av forrige uke, og på Kvithamar blei høstsådde vekster gjødsla i helga. De ser ut til å ha klart vinteren godt (telefritt, men snødekt, så å si hele vinteren).
(Astrid Johansen)

Hostrug pa Kvithamar 27 04 22 Foto Astrid Johansen

Innherred:
Skitlukta trengte seg inn i nesebora hos folk på Innherred i siste del av påska. Da var det både fulle lagre og tørt nok til at det var mulig å kjøre ut skit. Hele forrige uke var været det samme, så her er derfor mye av skitkjøringa unnagjort. En del høstplognad er slådda og harva, og noen har allerede fått frø i jorda, så våronna er helt klart i gang på det sentrale Innherred
(Elin Sikkeland)

Tort nok Harving pa Stiklestad Foto Elin H Sikkeland
Tørt nok! Harving på Stiklestad. Foto: Elin H. Sikkeland

Namdalen:
I vårt område er våronna godt i gang i ytre strøk. I Overhalla har de som har fullest kjellere kjørt ut litt husdyrgjødsel og pløyd litt, men ut fra meldingene på yr blir det neppe full våronn før i starten av mai, m.a.o. «som normalt». Ikke observert beitedyr ute her enda. (Vegard Ekker)
Fra landbrukskontoret for Lierne, Røyrvik og Namsskogan har vi fått følgende melding: Våren er i rute her oppe i fjellet, og det betyr at det fremdeles ligger mye snø på åkrene. Snømengden er i år mot normalen i alle tre kommunene, men det smelter fort bare det blir litt varmere igjen (Tina Østby)

26 04 22 i Nordli Foto Tina Ostby