Bild 1 Tydelige gulrust pustler
Tydelige gulrust pustler

Gulrust kan årsake betydelige avlingstap og det er derfor viktig å holde oppsikt i sine felt og gjøre tiltak når bekjempingsterskelen er oppnådd – når 1 % av plantene har angrep. Gulrustsporer spres med vind over lange avstand og trives best ved 15 °C og fuktig vær.

Ved store angrep er det viktig å velge et middel med god virkning mot gulrust. Elatus Era har god virkning mot gulrust, Aviator Xpro og Siltra Xpro er også gode middel. Comet alene har også god virkning mot gulrust.

Hold oppsikt i dine felt og ta kontakt hvis du lurer på noe.

Bild 2 Avlange angrep
Gulrustangrep leder ofte til at bladet blir gult rundt angrepet og at det blir striper med angrep på bladet.