I timoteidominert eng bør andreslåtten tas når man har nådd 500-550 døgngrader etter 1.slått. Det betyr at de som tok en relativt tidlig 1.slått nå må begynne å planlegge 2.slåttten. Dette gjelder dersom man vil ha topp kvalitet på fôret, dvs 0,90 FEm eller mer. Sier man seg fornøyd med middels kvalitet (0,85 FEm) er det passelig å ta andreslåtten etter 650-700 døgngrader.


Tabellen nedenfor viser døgngrader fra 9. juni til 3. juli ved de ulike klimastasjonene. Der ser vi at det er veldig liten forskjell imellom noen av lokasjonene.

Værstasjon

Døgngrader siden 9.6

Mære

386

Skogmo

387

Skjetlein

372

Rissa

364

Kvithamar

385

Frosta

389

Soknedal

346

Ved klimastasjonene som har rundt 380-390 døgngrader siden 9.juni mangler vi per 3.juli ca 150 døgngrader, dvs at vi sannsynligvis når 550 døgngrader imot helga i uke 28. Da vil det ha gått i overkant av 5 uker siden førsteslåtten, dette understreker viktigheten av å få ut gjødsla så fort som mulig etter 1.slåtten, da vi helst vil ha minimum 4 uker fra gjødsling til slått.

Vil du summere døgngrader selv så finner du det her: https://lmt.nibio.no/ NB: husk å sett basistemperatur til 0°C