Webinarer:

Torsdag 15.09. kl 1900-2030; «Hva er regenerativt landbruk?» Ved Trond Ivar Qvale, agronom og farfar, leder i Regenerativt Norge

Onsdag 30.11. kl 1900-2030; «Mikrolivet i jorda, jordhelse og regenerativt landbruk» v/ Ingrid Gauslaa Hårstad, Soil Food Web-labtekniker.


Markvandringer - Vi besøker gårdbrukere som deler sine erfaringer. Alle dager kl. 13-15;

Mandag 26.09. Skjetlein vgs Leinstrand v/gårdsbestyrer Torgrim Daling og rådgiver Anders Eggen NLR (gras—forsøksfelt med erfaringer)

Torsdag 29.09. Voll gård –Trondheim v/gartner Eivind Gullvik Frøiland (grønnsaker—gravefri dyrking, kompost, åpen gårdsbutikk)

Torsdag 06.10. Reppe Søndre Ranheim v/gårdbruker Lars Olav Stavnes (korn-gjenlegg/flatekompostering og fermentering, beitehøns, åpen gårdskafe/butikk)

Tirsdag 18.10. Nesenget Gård—Overhalla v/gårdbrukerne Kjell Erik Hildrum og Urte Brötje Hildrum (melk - målretta beiting/Holistic management (HM), melkesyreferment i flatekompostering/ plansilo/ gjødsel, jordløsner, graslufter)

Onsdag 09.11. Haugrønning Gård—Byneset v/ gårdbruker Hilde Haugrønning (sau - målretta beiting/HM)

Onsdag 23.11. Steinvik Gård-Oksvoll v/gårdbruker Snorre Wigdal (ammeku—målretta beiting/vinterbeiting/ HM)


Med forbehold om endringer av dato og klokkeslett.

Webinarene og markvandringene er gratis.


Påmleding til webinar og markvandringer


Arrangører:

Arrangorer regenerativ