Felleskjøpet ønsket velkommen før Franzefoss Minerals åpnet dagen med å snakke generelt om kalking og fordelene rundt kalking, og hvilke produkter Franzefoss Minerals kan tilby av produkter. Norsk Landbruksrådgiving snakket om GPS jordprøver og hvilke fordeler dette har knyttet opp mot variabel tildeling av kalk, og litt økonomi rundt uttak av GPS jordprøver.

Etter disse innleggene så vi på maskiner og redskap, der Val VGS, felleskjøpet og entreprenørene hadde stilt med utstyr for demonstrasjon. Blant annet så vi på en «jordlufter» som Val hadde skaffet. Disse er ofte brukt på golfbaner og fotballanlegg, men denne er bygd og tiltenkt bruk i eng. I teorien skal denne kjøres over noen ganger i året over enga, for å få mer luft ned til røttene slik at de får en bedre luftutveksling og bedre vekstvilkår for røttene og planten. Val VGS viste også fram en jordbearbeidingsmaskin som fungerte noe som en jordfres, men denne kutter av jorden i en 90 graders vinkel. Begge disse maskinene som Val hadde, har ikke blitt utprøvd i praksis enda. Felleskjøpet snakket så videre om noe jordbearbeidingsutstyr som de formidler, før entreprenørene viste fram utstyr for uttak av GPs prøver og for variabel tildeling av kalk.

Val VGS hadde så gjort klart en liten demonstrasjon for oss, der vi skulle se litt på jordpakking (se figur 3 og 4). Her hadde de gravd ned slanger med væske inni seg, på ulik dybde (20cm, 40cm, 60cm). Disse ble kjørt over med to ulike traktorer av ulik størrelse. Her så vi godt hvordan væsken steg høyere i slangen som lå på 60cm enn den på 20cm, noe som man i utgangspunktet tenker at skulle ha vært omvendt. Vi så også godt at bakdelen av en traktor er vesentlig tyngre. Forsøket viste også at var betydelig forskjell mellom den mer moderne «tyngre» traktoren og den eldre «lettere» traktoren når det kom til trykk, da væsken i slangen flyttet seg uten tvil mye høyere med den tyngre traktoren sammenlignet med den eldre traktoren. En feilkilde her var at det ble kjørt i samme kjørespor med begge traktorene.

Etter denne demonstrasjonen tok vi turen ut på enga rett utenfor Val, her har det blitt sådd ulike frøblandinger for å se på artsmangfold blant annet. Her så vi på ulike arter og sorter, og Jørn Ketil Brønstad fra NLR grov i de ulike feltene for å se på jordstruktur og jordliv (se figur: 5 og 6). Her ble det konkludert med at det var bra med mark, liten til ingen plogsåle, godt moldinnhold og mest sannsynligvis hadde dette skiftet tidligere vært en myr. Jorda ble også testet med et penetrometer på ulike plasser, og også med denne klarte vi heller ikke å finne noen tydelig plogsåle. Vi tok også turen innom et område på skiftet som var rettet til pollinatorer, der ble snakk om viktigheten av disse og hvordan man kan legge til rette for disse.

20221006 130943
Figur 1: Felleskjøpet viser fram noe av utstyret de hadde med. Foto: Vegard Ekker
20221006 131808
Figur 2: Val viser fram "jordlufteren" i praksis. Foto: Vegard Ekker
20221006 132752
Figur 3: Demonstrasjon av jordpakking. Det hadde blitt nedgravd slanger med væske på 20cm, 40cm og 60cm dybde. Foto Vegard Ekker
20221006 132759
Figur 4: Fra venstre: 20cm dybde, 40cm dybde, 60cm dybde. God demonstrasjon av hvordan trykk forplanter seg. Foto Vegard Ekker
20221006 135347
Figur 5: Diskusjon rundt jordhelse, jordlevende organismer, arter og sorter som vokser i enga. Foto: Vegard Ekker
20221006 135434
Figur 6: Jørn Ketil Brønstad graver og snakker om tema rundt jordhelse, jordpakking, mark og indikatorer på jordhelse. Foto: Vegard Ekker
20221006 144054
Figur 7: Demonstrasjon av Gator for uttak av GPS-prøver, av Christian Espenes . Foto: Vegard Ekker