Øya vgs i Melhus har tradisjon for å arrangere en temadag om sikkerhet i begynnelsen av skoleåret. Alle elevene på vg1 deltar. Rådgivere fra NLR Trøndelag bidro med HMS-teori på formiddagen. Etter lunsj samarbeidet vi med brann- og redningstjenesten om å gjennomføre slukkeøvelser, der alle fikk prøve å bruke både brannteppe og slukkeapparat. Ellers fikk elevene se på og øve seg på praktiske situasjoner med førstehjelp, sikring av last, fallfarer med stige og stillas, og generell beredskap. For 16-åringer som er i starten av utdannelsen sin, er det viktig å «få festet HMS-tankegangen langt fram i panna». Vi håper og tror at denne dagen vil bli husket!

Slokking av last på henger ES
Sikring av last, på henger. Foto Elisabeth Selås
Stillasje Elisabeth Selås
Oppsetting av stillasje. Foto: ES
Lasteapparat m rundball ES
Farer ved å gå under tung last. Foto Elisabeth Selås
Slokking med apparat ES
Slokking av brann med brannslukkingsapparat. Foto Elisabeth Selås
Slokking med teppe ES
Slokking av brann med teppe. Foto Elisabeth Selås
Brannslukkingsapparat ES
Mange godkjente brannslukkingsapparat var med, slik at alle fikk forsøkt slukke selv. Foto Elisabeth Selås