Krevende tider krever kloke råd. Derfor arrangerte NLR gratis nettmøte, der temaet var slått, og hvordan du gjennom slåttearbeidet forvalter grovfôravlinga optimalt.

Program for fagmøtet var:

  • Ulike strategiar for ulike grovfôrkvalitetar
    Ole Arnfinn Røysland Fitjar, grovfôrrådgiver i NLR Rogaland
  • Hjelpemidler til vurdering av vekst og utvikling i eng, Oddbjørn Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet
  • Fortørking av graset: økt fôrkvalitet, fôropptak og effektivitet, Sverre Heggset, rådgiver i NLR Nordvest
  • Rett innstilling av slåmaskin og rive, Lars Gunnar Flatvad, presisjonsrådgiver i NLR Nordvest


Opptaket av møtet blir liggende i begrenset tid.