Fokus for nettverkssamlinga var i år økonomi, og hvordan en kan opprettholde fôrproduksjonen og holde produksjonskostnadene lave.

Vi besøkte to svært ulike gårder første dagen. Den ene dreiv med 50 kyr og med forholdsvis lange transportavstander på fôret. Den andre gården leverte 1,6 millioner liter melk i året fra 200 kyr med tre melkeroboter, Feeding kitchen og biogassanlegg.

20220913 144022
Feeding kitchen på en av gårdene vi besøkte.

Begge gårdene produserte også en del korn til eget fôr, og dreiv aktivt med resåing i enga. De var begge tydelige på at dersom en ser behov for resåing er en for seint ute. De satset også på et høyt kløverinnhold i enga, gjerne 50% kløver. Begge hadde også et sterkt fokus på jordpakking, og i denne delen av Finland ligger snøen så lenge at de ofte ikke brukte husdyrgjødsel til førsteslåtten, da jorda ikke blir tørr nok til spredning før graset har kommet for langt i utviklinga.

20220913 151044
Biogassanlegget på en av gårdene.