Program:

•Informasjon om ordningene i Regionalt Miljøtilskudd (RMP) v/ Statsforvalteren Anders Mona

Han vil ta for seg om de mest omsøkte ordningene som finnes, nytt av året, grunnvilkår for å motta tilskudd, og konsekvenser hvis du søker feil. Kommunene har fått pålegg av Statsforvalteren om å stramme inn sine retningslinjer for saksbehandling. Dette gjøres rede for under møte.

• Pizza servering

• Informasjon om klimatiltak på gårdsnivå. Klimatiltak i praksis, klimakalkulatoren og hvilke støtteordninger som er knyttet opp mot klimarådgiving v/ Maren Leraand, rådgiver i plantekultur i NLR.

Det vil bli satt av tid til spørsmål!

Velkommen!


Tirsdag 20. september

Møte i Åfjord: kl. 14.30-17.00-Møterom Årnes handel

Epost: elin.skorstad@afjord.kommune.no eller telefon 905 38 775


Møte Indre Fosen: kl.19.30-22.00
-LIV bygget i Vanvikan

Epost: heidikjeldsli.ersoybakk@indrefosen.kommune.no eller telefon 952 87 918


Påmelding senest 16.september.

NB: Du velger selv hvor du vil møte!

Møtet er delfinansiert av KMP-midler fra Statsforvalteren.

Skjermbilde 2022 09 13 110258