Program

Mandag 28.mars:

Kl. 11:30: Lunsj
Kl. 12:30: Åpning av seminaret
Kl. 12:45: Settepotetmarkedet fremover Ole Kind, Strand og Ole Morten Nyberg, NORGRO
Kl. 13:25: Kvalitetsanalyser i mandelpotet erfaringer fra sesongen 2021, Vidar Westum, rådgiver NLR Innlandet
Kl. 14:00: Kaffepause
Kl. 14:15: Plantevern: Nye midler- Ny strategi, vekstavslutning, Borghild Glorvigen, Fagkoordinator Potet, NLR
Kl. 15:00: Presisjonslandbruk- teknikk Truls Olve T. Hansen, Rådgiver presisjonslandbruk NLR Trøndelag
Kl. 15:45: Lagerstyring: Hvilke ventilasjonssystem fungerer best? Fordeler ved kjøle- og luftfuktingsanlegg til potet? Jon Olav Forbord, rådgiver NLR Trøndelag
Kl. 16:30: Egne erfaringer i mandelpotetproduksjon Nils Erik Sandblost, potetprodusent på Oppdal
Kl. 16:55: Beinstrekk
Kl. 17:00: Praktisk gjødsling Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag
Kl. 17:45: Egne erfaringer i mandelpotetproduksjon Stig Rune Stai, potetprodusent på Kvikne
Kl. 18:00: Avslutning på dagen
Kl. 19:30: Middag

Tirsdag 29.mars:

Kl. 08:30: Informasjon fra GPS Sigurd Sylling/Valborg Alhaug, Rådgivere GPS
Kl. 09:00: Aktuelt utstyr i potetproduksjon, risknusere mm. Øystein Aas- Hveem, Grimme og Even Børke, Lena Maskin
Kl. 09:45: Kaffepause
Kl. 10:00: Forts. Aktuelt utstyr i potetproduksjon, risknusere mm.
Kl. 10:45: Fangvekster på vendeteigen, Kari Bysveen, rådgiver NLR Innlandet
Kl. 11:15: Vann og vanning- helt essensielt i mandelpotetproduksjon, Brød. Freberg AS
Kl. 12:00: Lunsj
Kl. 13:00: Klimakalkulatoren i potet, Rune Granås, rådgiver NLR Innlandet
Kl. 13:30: Gjødsling og teknologi, Jan- Eivind Kvam- Andersen, Yara
Kl. 14:30: Avslutning på dagen

Påmelding og kursavgift:

Pakkepris 1: Alt inkl.: Overnatting, kursavgift, lunsj og middag: Kr 3 400,-
Pakkepris 2:
Kursavgift begge dager, inkl. lunsj og middag Kr 2 200,-
Pakkepris 3:
Kursavgift pr dag inkl. lunsj Kr 900,-


Påmelding innen mandag 14.mars


Eller til din lokale potetrådgiver:
Vidar Westum epost: vidar.westum@nlr.no mob. 911 56 085
Anne Karin E. Botnan epost: anne.karin.botnan@nlr.no mob. 970 79 006