Programmet for kurset er en kombinasjon av fagspesifikke foredrag og plenumsforedrag. Det er satt av god tid til diskusjon og erfaringsutveksling.

Vi starter med lunsj kl. 11.30 torsdag, og avslutter kl. 15.00 fredag.

Det serveres lunsj og pausemat begge dager. 3-retters middag torsdag kveld.

Program torsdag:

Mjølkeku: Ku/kalv sammen i båsfjøs og løsdriftsfjøs
Ammeku: Fôring og driftsledelse
Sau: Fôr og fôring. Hvordan tilpasse produksjonen til prisløypa?
Fellesforedrag: Kvinners juridiske situasjon i landbruket.

Program fredag:

Kalving og lamming. Fødselshjelp. Nyfødtstell. Sykdommer ifbm. fødsel.
Parallelle foredrag: Gravid og bonde – hva bør jeg tenke på? Hvordan sikre framtida økonomisk?
Fellesforedrag: Etologi – økt atferdskunnskap for bedre dyrevelferd!


Målgruppen for kurset er alle damer med interesse for mjølkeku, ammeku og/eller sau. Damer med geit er selvfølgelig også velkommen, men det er ingen egne fagforedrag for denne produksjonen. De fleste foredragene vil ta utgangspunkt i at deltakerne kjenner det grunnleggende i faget fra før og har erfaringer fra egen drift.


Detaljer program mjølkeku torsdag kl 1430-1730:
Ku/kalv sammen - innledning v/Trine Samuelsen Lænd, Tine rådgiving
Ku/kalv sammen - erfaringer fra prosjekt SUCCEED v/Juni Rosann Engelien Johanssen, NORSØK
Erfaring fra 4 gårdbrukere: Åse Iren Utness, Inger-Lise Ingdal, Eli Birgitte Singstad, Tilde Sæther
Diskusjon og erfaringsutveksling i grupper for henholdsvis båsfjøs og løsdrift

Detaljer program sau torsdag kl 1430-1730:
Grovfôrproduksjon og fôring på vår-, sommar- og høstbeite v/Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag
Hvordan tilpasse produksjonen til prisløypa? v/Agnete Lien Aunsmo, Nortura
Fôring av sau frå innsett til utslepp v/Torhild Svisdal Mjøen

Detaljer program ammeku torsdag kl 1430-1730:
Fôring for friske dyr og lette kalvinger v/Ann-Lisbeth Lieng, Felleskjøpet Agri
Rett okse til rett ku v/Solvei Cottis Hoff, Tyr
Erfaringsutveksling - slik gjør jeg det

Påmelding

Arrangør er Skjetlein Grønt Kompetansesenter.