Kornskolen Trøndelag er en utmerket mulighet for deg som vil få solid og oppdatert fagkunnskap innen kornproduksjon! Målet er at du som bonde skal få økt avling, smartere drift som legger grunnlaget for bedre økonomi.

Kurset passer både deg som er ny kornprodusent og deg som ønsker faglig påfyll.


Kursplan 2023:

  • 7. februar Gjødsling og jordarbeiding til korn
  • 14. mars Plantevern: ugras, skadedyr, sykdommer i korn
  • Mai/juni Markvandring
  • Juni Markvandring
  • Oktober Kalking, grøfting og jordlære


Kursplan 2024:

  • Februar Økonomi – driftsøkonomi, tilskudd og maskinsamarbeid
  • Mars Presisjonslandbruk og optimering av innsatsfaktorer
  • Juni Markvandring
  • August Markvandring
  • Oktober Korntørke og dekningsbidrag


Kornskolen er åpent for alle og det er totalt 10 kurskvelder fordelt over 2 år.

Kurset holdes fysisk på Kvithamar, men digital deltakelse er mulig på alle møter unntatt markvandringene. Første kurskveld er 7. februar.Pris Kornskolen Trøndelag:
Kr. 3 000,- for medlemmer, kr. 4 000,- ikke medlem (priser + mva.)


Følgende rådgivere underviser på Kornskolen: Jon Olav Forbord, Truls O. T. Hansen, Sanna Krüger Persson, Harald M. Ferstad og Anders Eggen. Flere rådgivere kan komme inn etter hvert.Påmelding:
Innen 20. januar.

Påmelding