Kornnytt tar opp aktuelle tema som ugras- og soppsprøyting, sortvalg, insekter, presisjonslandbruk, gjødsling og masse annet. Alt med fokus på trøndersk kornproduksjon.

De to første utgavene av Kronnytt i 2022 er gratis - for å lese resten av utgivelsene må du abonere.

Les Kornnytt nr. 1 2022 Les Kornnytt nr. 2 2022


Prisen for Kornnytt er 1.000 kr/år. Du må være medlem for å abonnere på Kornnytt.


Det sendes fortsatt ut kornstoff i Fagnytt, slik det har vært i de siste årene. Forskjellen blir at hvis en abonnerer på Kornnytt får en flere utsendinger som berører flere tema og er mer utfyllende.

Vil du abonnere på Kornnytt? Bestill her!