Vi ønsker alle interesserte velkommen til en spennende konferanse om et viktig tema. Målgruppa er skogeiere, sageiere, bønder, rådgivere, treindustribedrifter og byråkrater.

Program for konferansen

Kl. 09.45 Registrering og kaffe

Kl. 10.00 Velkommen til konferansen, Ivar Grøndahl, leder Norsk Bygdesagforening

Kl. 10.10 Tre er i vinden - hva tenker bøndene? Petter Harald Kimo, Trøndelag Bondelag

Kl. 10.30 Finansiering og nye støtteordninger til landbruksbygg i tre, Torill Margrete Mevik, finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge

Kl. 10.50 Klimasmarte bygg - fordeler og utfordringer ved bruk av tre i landbruksbygg, Per Olav Skjølberg, fagkoordinator landbruksbygg, Norsk Landbruksrådgiving

Kl. 11.10 Hvilke kriterier skal tas hensyn til ved bygging av landbruksbygg? Dirk Kohlmann, tredriver i Vestland

Kl. 11.30 Ved god planlegging og riktige valg kan bygging av bærekraftige landbruksbygg i tre gi en betydelig reduksjon av landbruksnæringens negative miljøpåvirkninger, Magne Løfaldli, prosjektleder bygg, WoodWorks!

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 «Mitt fjøs», Ottar Staberg, skogeier, sagbruker og bonde

Kl. 13.20 Presentasjon av fire ulike prosjekt/leverandører av landbruksbygg i tre
• Voss Sag og Tradisjonsbygg AS - prosessen med bygging av saghus på 1600m2
• Woodcon AS - leverandør av landbruksbygg i massivtre
• Gardsbygg AS - leverandør av landbruksbygg
• Løten Bygdesag AS - leverandør av landbruksbygg i slepplaft

Kl. 14.50 På med ytterklær og vi setter oss i buss. Enkel servering underveis

Kl. 15.15 Ammekufjøs i slepplaft, vi besøker Roger Andersen, Fannrem, veterinær og bonde

Kl. 16.30 Vi er tilbake på Bårdshaug Herregård

Kl. 18.00 Avreise til Damphuset for middag og faglige innslag

Kl. 18.30 Visningsfilm om skog- og treindustrien i Orkanger v/Knut Even Vormdal, Orkanger Aktivum

Kl. 19.00 Middag på Damphuset - Vi får presentert historien til Strandheim Bruk

Påmelding innen 18. mars

Priser: Fagprogram: 1200,- Kulturmiddag: 700,- (fakturert i etterkant av arrangementet).