Med økte priser på innsatsvarer har kunnskap om økologiske prinsipper fått økt relevans for alle bønder. Norsk Landbruksrådgiving er utgiver av fagbladet Økologisk landbruk, og alle NLR-medlemmer får rabatt på abonnement.

Om bladet:

Økologisk landbruk er et frittstående fagblad på papir. Bladet feirer 40-årsjubileum i år.

NLR-medlemmer kan tegne årsabonnement for kun 420,-. Bladet har 4 utgaver i året.

Bestillingsskjema på fagbladet Økologisk landbruk.
Tegn et abonnement i dag!

Ønsker du mer info eller å se ett blad eller to, kontakt din nærmeste NLR-rådgiver, eller ansvarlig redaktør.

Hva skriver vi om?

  • I fagbladet finner du allsidige fagartikler, ferske forskningsresultat, erfaringsutveksling og inspirasjon.
  • NLR-rådgivere fra hele landet skriver fagartikler og reportasjer om dyktige økologiske bønder. Eksterne bidragsytere fra NORSØK. NIBIO mfl. bidrar med siste nytt fra fagfeltet økologisk landbruk.
  • Ambisjonen er å favne bredt; storskala og småskala, fra nord til sør, og for ulike produksjoner. Tema kan være jord, grovfôr, frukt og bær, potet, ku, sau, grønnsaker mm..
  • Du behøver ikke være økologisk sertifisert for å dra nytte av fagstoffet. God agronomi er god agronomi.

Hvorfor lese et fagblad på papir?

  • Papir viser seg å være bedre enn skjerm når vi leser for å få dypere forståelse og for å huske det vi leser.
  • Du får en samling av de mest relevante fagartiklene, først, og rett i postkassen.
  • Enkelt å holde deg oppdatert.
  • Lesemotivasjon. Ny redaksjonell design i 2021 bedrer leseopplevelsen og øker leselysten.
  • Fagbladet er uavhengig, faktabasert og medlem av Fagpressen.

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig redaktør: Abonnement

Maren Løhre: Nina Ryen:

E-post: maren.lohre@nlr.no E-post: nina.ryen@nlr.no

Telefon: 922 14 758

Nettside:

Se Økologisk Landbruk sin hjemmeside.