Markdag fredag 10.juni kl 11 hos Jan Ivar Valskrå, Grong

Program

  • Gjødsling til eng – vi ser på gjødslingsfelt med vårgjødsling fra 0 til 16 kg N, med og uten husdyrgjødsel og diskuterer ulike gjødslingsspørsmål i både et økonomisk og i et klima/miljøperspektiv
  • Utvikling, høstetid og kvalitet i gras
  • Kaffe m/enkelt tilbehør

Arrangementet gjennomføres med finansiell støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag sitt Klima- og miljøprogram.

Vel møtt!