I disse to kursene er det kun teoridelen som gjennomføres på TEAMS. Eksamen på tas på nærmeste NLR kontor dagen etter kurset.

Påmeldingen vil derfor bli lukket noen dager før slik at vi får tid til å organisere hvor hver enkelt skal ta eksamen.

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag tilbyr autorisasjonskurs for kjemiske bekjempelse av gnagere på egen gård. Kurset er en påbygning til autorisasjonskurset for plantevern og begge sertifikatene må være gyldige for å kunne kjøpe muse- og rottegift. Du blir kun godkjent for skadedyrbekjempelse på gårder som du eier eller leier.

Kurset har fokus på integrert skadedyrbekjempelse. Det betyr at gnagerproblematikk må forebygges og forsøkt løst med feller først. Gift er siste utvei.

For å få autorisasjon til å bruke enkelte gnagermidler må man være eier eller leier en landbrukseiendom, ha gyldig plantevernmiddelautorisasjon og ha gått tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen.


24 november kl 09.00

Link til påmelding


8 desember kl 09.00

Link til påmelding