Visste du at det er et krav til en årlig faglig kontroll på brannslokningsapparater på gården?


Faglig kontroll skal utføres av en person med grønt sertifikat. Kravet gjelder alle gårder/bedrifter jf. Forskrift om brannforebygging § 5 og er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB. Er produksjonsdatoen for apparatet mer enn 10 år for pulver/CO2 og 5 år for skum/vann må apparatet ha service.

NLR Trøndelag vil snart tilby kontroller på slokkeapparater, vi venter nå bare på et godkjent verksted. Kontrollene vil bli gjennomført både på gårdsbesøk i forbindelse med HMS-besøk og på oppsatte datoer rundt om i Trøndelag. Mer informasjon om dette kommer!


Husk også egenkontroll

Egenkontroll utføres av eier/bruker av slukkeapparatet og skal utføres minst 4 ganger i året. Dette innebærer å snu apparatet og sjekke at indikatorpilen for trykk står på grønt. Brannvern er en viktig del av beredskapsarbeidet på gården. Les mer om beredskap på gården her.


Fotograf Sandra Rian Asp
HMS-rådgivere på kurs. Foto: Sandra Rian Asp

Disse rådgiverne vil gjennomføre kontroller på slukkeapparater:

Lars Uvsløkk – Meldal (lars.uvslokk@nlr.no)

Ellen Helstad – Leinstrand (ellen.helstad@nlr.no)

Elisabet Selås – Brekstad (elisabet.selas@nlr.no)

Øyvind Røstad – Steinkjer (oyvind.rostad@nlr.no)

Sandra Rian Asp – Overhalla (sanda.rian.asp@nlr.no)

Gode råd ved beredskapsplanlegging